Het boekje heeft als doel het samen zijn op afstand makkelijker te maken. De informatie in het boekje is daarom beperkt gehouden. Op deze website vind je informatie, links, ideeën en tools die je verder kunnen helpen. Als je zelf een idee wilt delen, dan horen we dat graag. Stuur daarvoor het feedbackformulier in.

Goed voor jezelf zorgen

Praten over behandeling en levenseinde

 
Palliatieve zorg verbetert de kwaliteit van leven van patiënten en hun naasten wanneer er geen genezing meer mogelijk is.